Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep is de activiteitenploeg binnen de school. Zij vergadert elke maand, meestal op de eerste schooldonderdag (zie ook de informatie op de kalender). Op de agenda staan zaken als schoolreis, sinterklaasfeest, ouderavond, kerstviering, paasmaaltijd, sportevenementen, musical, wandelvierdaagse en dergelijke. Allemaal activiteiten die niet rechtstreeks met de lessen te maken hebben.

Om de buitenschoolse activiteiten te kunnen financieren wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd.

De ouderwerkgroep regelt ook dat elke maand het oud papier bij u in de straat wordt opgehaald. Dat doen we met zijn allen, dus aan alle ouders van kinderen op de Bloemenhof wordt gevraagd 1 (soms 2) keer mee te lopen. Doordat we dit doen kunnen we alle activiteiten voor uw en onze kinderen organiseren zonder de ouderbijdrage omhoog te doen. Een kleine moeite en zeer groot plezier!

Als een kind op school is toegelaten, ontvangen de ouders een formulier waarmee een overeenkomst met school wordt aangegaan voor de betaling van de vrijwillige bijdrage. Als u dit formulier hebt ingevuld, verplicht u zich om de ouderbijdrage gedurende de gehele schoolperiode te voldoen. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om gespreid over het jaar te betalen. Als u het Reglement Ouderbijdragen van het ministerie wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Ouderwerkgroep of de directie van de school. Aan de ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Als u als ouder deel wilt uitmaken van de OWG, laat u dat dan weten via een mail aan de voorzitter of door het aan te geven bij een van de leden. Deel uitmaken van de ouderwerkgroep vraagt zeker niet veel van uw tijd en geeft u de gelegenheid om mee te werken aan de extra dingen die school zo leuk maken. We hebben een enthousiaste groep mensen die klaar staan voor de kinderen en elkaar.

Voorzitter Arjan Minke
Penningmeester Ricky Oostindiën

Judith Brinkman

Secretaris Annelies Waaijman
Namens het team Brendy Hekman
Daniëlle ter Voorde
OPA Stefan Breukelman
Overige leden Amanda Kerkdijk

Angela Marsman

Annelies Kuiperij

Arina van de Weide

Frank Altena

Inge de Lange

Janine Hamhuis

Karina Janssen

Linda Oostenbrink

Moniek Bakker

Rolien Reins

Sieto Meijerink

Yolanda Zweep