Kindcentrum De Bloemenhof is ’s ochtends tussen 08.00 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0523-271737

U kunt ten alle tijden een mail sturen naar ons mailadres [email protected] of het formulier onderaan deze pagina invullen.

 

Contact ouders

Binnen ons kindcentrum maken we voor ouders gebruik van een digitaal communicatiemiddel. Voor de kinderopvang is dat Konnect voor het onderwijs is dat Parro.

Beide systemen worden op dezelfde manier ingezet. Medewerkers houden ouders op de hoogte wat de groep gedaan heeft en tevens is er de mogelijkheid individuele berichten te versturen.

Berichten worden beantwoord op werkdagen van de betreffende medewerker tussen 07.30-17.00 uur.

Heeft u vragen over de werking van de apps, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht of pedagogisch medewerker van de groep van uw kind.

 

Ziekmeldingen

Kinderen kunnen ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch ziekgemeld worden. Kinderen van groep 8 nemen deze ziekmelding aan en geven het door aan de betreffende leerkracht.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.