KC-ontwikkeling

Van school & opvang… naar kindcentrum, dat is de kindcentrumontwikkeling – ook wel kc-ontwikkeling genoemd.

Chrono en Welluswijs. Samen maken we ChronoWelluswijs. ChronoWelluswijs werkt aan kindcentra in de regio Hardenberg. Hier brengen we de kwaliteiten van onderwijs én kinderopvang samen.

Een kindcentrum is een inspirerende plek voor elk kind van 0 tot 13 jaar. Waar het mag leren en spelen, ontdekken én tot rust mag komen. Ieder op zijn eigen manier. Meer over deze visie en veelgestelde vragen vind je op de website www.chronowelluswijs.nl

Binnen Kc De Bloemenhof begint deze samenwerking tussen dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en onderwijs steeds concretere vormen aan te nemen. We werken al vanuit één team met één leidinggevende en er vindt structureel overleg plaats over kinderen. In ons locatiespecifieke kindcentrumplan staan de acties voor de komende jaren beschreven.