Inhoudelijk

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van kinderen vormen in een goede balans de kern van ons aanbod.

Het lesgeven is de kern van ons onderwijs. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend en gezien voelt. eenduidigheid in klassenmanagement, regels en routine. Onze professionals beschikken over een sterk reflecterend vermogen op eigen handelen en werken samen om de kwaliteit van onze lessen continu te verbeteren.

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Didactisch vinden we de volgende zaken van groot belang: interactief lesgeven; de kinderen betrekken bij het onderwijs. Dit doen we o.a. door coƶperatief leren, het EDI- model bij nieuwe lesstof en door de onderwerpen te laten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Onderwijs op maat geven: differentiƫren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend), een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen en kinderen zelfstandig (samen) laten werken.