Meerbegaafdheid

In het hedendaagse onderwijs is ‘omgaan met verschillen’ een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de laatste jaren een toenemende belangstelling voor (meer)begaafdheid. Wij willen ieder kind optimale kansen en zorg bieden.

Wij willen in ons onderwijsaanbod dus ook aansluiten bij onderwijsbehoeften en talenten van meer- en hoogbegaafde kinderen. Hierbij maken we gebruik van de DVL, Doelen en Vaardigheden Lijst. De hier genoemde doelen laten op hoofdlijnen zien waar het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen zich op zou moeten richten en zijn geordend in drie domeinen:

– leren leren/studeren;

– leren denken;

– leren (voor het) leven.

De beschreven doelen zijn verschillend van gewicht. Ze zijn niet van vergelijkbaar niveau, maar wel allemaal belangrijk. Het werken aan doelen op al deze domeinen waarborgt een breed onderwijsaanbod waarmee recht wordt gedaan aan de specifieke leerbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Binnen kc De Bloemenhof wordt middels een flexgroep extra ruimte voor dit aanbod geboden.

Tevens is er de mogelijkheid om binnen Chrono kinderen aan te melden voor de Manifesto groep.