Over onze school

Basisschool Bloemenhof is een christelijke basisschool met ongeveer 300 leerlingen in de wijk Baalderveld in Hardenberg. Wij willen bereiken dat leerlingen zich bewust zijn van hun talenten en kwaliteiten en dat zij deze in kunnen zetten en ontwikkelen in verschillende situaties op school en in hun leefomgeving. 

Vanuit verschillende invalshoeken geven we invulling hieraan: GO wat staat voor Geïntegreerd Onderwijs (leren door projecten en onderzoekend leren), coöperatief leren, kritisch denken, digitaal werken op eigen niveau, Kanjertraining (sociale ontwikkeling), etc.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om vrijblijvend een afspraak te maken.

Hier tekent Chrono voor!

CBS Bloemenhof behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd in de gemeente Hardenberg. Onze stichting van 14 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met klankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Website Chrono