Kwaliteitsborging

Kindcentrum De Bloemenhof is zoveel meer dan alleen een veilige en vertrouwde school en opvang voor uw kind. Bij ons staat de ontwikkeling van elk kind binnen de groep centraal. Wij bieden een uitdagende speelleeromgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen en kunnen groeien.

Onze teamleden observeren elk kind als individu en in de groep begeleiden zij uw kind in wat er nodig is. Ze zorgen dat uw kind handvatten krijgt, zodat het vol vertrouwen de wereld ingaat. Ze doen dit door kansen te grijpen en kansen te creëren voor uw kind, vanzelfsprekend in samenwerking met ouders.

Om kinderen goed te kunnen begeleiden, heb je veel kennis nodig. Al onze teamleden hebben een vakinhoudelijk diploma, aangevuld met cursussen als Observatieleerlijnen, Kanjer, Uk&Puk, 3f, kinderEHBO, babyspecialist, natuurbso, meldcode.

Jaarlijks volgt ons team – onder andere tijdens de ontwikkeldagen – cursussen die leiden tot verdere verdieping.

Om de didactische en pedagogische inhoudelijke kwaliteit en onze kernwaarden te borgen werken we met een kindcentrumplan waarin de koers voor 4 jaar is weergegeven in te behalen doelen. Dit kindcentrumplan komt tot stand in afstemming tussen directie, managementteam en kwaliteitscoördinatoren en is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Er wordt uitvoer gegeven aan de doelen door te werken met leerteams waarin teamleden vertegenwoordigd zijn.

 

We werken daarnaast samen met externe partijen als SamenDoen, het consultatiebureau en de gemeente. Chrono heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie om logopedie op de basisscholen te organiseren.