Praktisch

Binnen ons kindcentrum wordt klassikaal lesgegeven – volgens het zogeheten leerstofjaarklassensysteem.

Kc De Bloemenhof biedt christelijk onderwijs, onze deur staat open voor alle ouders die hun kind(eren) willen aanmelden. Wel vragen we van de ouders onze grondslag te respecteren. De bron waardoor we ons laten inspireren en waarop we telkens teruggrijpen is de Bijbel. We leren de kinderen de Bijbelse waarden en normen toe te passen in het dagelijks leven. Als ouders ervoor kiezen om hun kind(eren) in te schrijven op onze school, conformeren zij zich ook aan alle christelijke vieringen en activiteiten die aan onze identiteit verbonden zijn. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

 

Onze lestijden zijn als volgt:

Groep 1-4 Groep 5-8
Maandag 08.30-14.30 08.30-14.30
Dinsdag 08.30-14.30 08.30-14.30
Woensdag 08.30-12.30 08.30-12.30
Donderdag 08.30-14.30 08.30-14.30
Vrijdag 08.30-12.00 08.30-14.30

Ons kindcentrum is geopend van 7.30 tot 18.00 uur, meer informatie over voorschoolse en naschoolse opvang is te vinden in het menu ‘opvang’.