Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk.

Binnen kc De Bloemenhof hebben we enthousiaste ouders die ons op diverse gebieden ondersteunen om kwalitatief te groeien. Dat kan incidenteel zijn door met een groep mee te fietsen naar een activiteit, maar ook in een werkgroep.

Bent u als ouder ook geïnteresseerd in het ondersteunen van ons onderwijsprogramma en nevenactiviteiten voor onze kinderen, dan nodigen wij u van harte uit dit aan te geven bij de leerkracht of pedagogisch medewerker van de groep van uw kind.

 

MR (medezeggenschapsraad)

De MR is voor de directie een overleg- en gespreksorgaan op beleidsmatig niveau – voor elke school wettelijk verplicht – waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid.

De ouders die op dit moment zitting hebben in de MR zijn:

Ronald Jipping (voorzitter), Evelien Jansen (secretaris) en Bertil Zweers.

De personeelsgeleding bestaat uit:

Marjo van der Poll, Mirjam Meerlo en Lenny Wering.

Zij zijn bereikbaar via [email protected]

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono. De GMR heeft een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, bovenschoolse beleid.

OWG (ouderwerkgroep)

De OWG is een groep ouders die diverse activiteiten organiseert voor onze kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: schoolreis, sinterklaasfeest, ouderavond, kerstviering, paasmaaltijd, sportevenementen, musical, wandelvierdaagse.

Om deze activiteiten te kunnen financieren wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd. De ouderwerkgroep is bereikbaar via: [email protected]

 

OPA (oud papier actie)

De OWG regelt ook dat elke maand het oud papier bij u in de straat wordt opgehaald. Dat doen we met zijn allen, dus aan alle ouders van kinderen op kc De Bloemenhof wordt gevraagd 1 (soms 2) keer mee te lopen. Doordat we dit doen kunnen we alle activiteiten voor onze kinderen organiseren. Een kleine moeite en zeer groot plezier!

Als een kind op school is toegelaten, ontvangen de ouders een formulier waarmee een overeenkomst met school wordt aangegaan voor de betaling van de vrijwillige bijdrage. Als u dit formulier hebt ingevuld, verplicht u zich om de ouderbijdrage gedurende de gehele schoolperiode te voldoen. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om gespreid over het jaar te betalen. Als u het Reglement Ouderbijdragen van het ministerie wilt inzien, kunt u contact opnemen met de OWG of de directie van de school. Aan de ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Verkeersouders

De verkeersouders maken zich sterk voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: onderhouden contacten gemeente en VVN, veilig parkeren bij school om de kans op ongelukken te beperken (zie folder). Een paar keer per jaar houden de verkeersouders een actie om het op een goede manier parkeren onder de aandacht te brengen.

Leesouders

Wekelijks komen er ouders of opa’s en oma’s om samen met de kinderen de leesvaardigheid te oefenen.

Oudercommissie kinderopvang

De oc kinderopvang is een groep ouders die de organisatie voorziet van advies op het gebied van kinderopvang en tevens ondersteunt bij diverse activiteiten.