Kanjer

Welbevinden en sociale vaardigheden zijn de basis voor ons kindcentrum.

We zijn een Kanjerschool en leren de kinderen m.b.v. de Kanjertraining sociale vaardigheden, waarbij de gekleurde petten ‘symbolisch’ worden ingezet.

 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de groep. Hierdoor kunnen kinderen tot leren komen en leerkrachten tot lesgeven. Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden.

 

Het doel van de Kanjertraining: Alle kinderen voelen zich veilig op ons kindcentrum (sociaal, psychisch en fysiek). Alle leerkrachten zijn geschoold in de Kanjertraining en passen deze toe in het dagprogramma. Kinderopvangmedewerkers spreken – in het kader van doorgaande lijn – dezelfde Kanjertaal.

 

Meer informatie: https://kanjertraining.nl/