Kinderopvang Welluswijs

Dagopvang De Pluizenbol

Het team enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgt voor een gezellig ontspannen en veilige sfeer, met een vertrouwde vaste dagindeling waardoor kinderen zich welkom voelen bij de dagopvang.

De dagopvang kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Door het aanbieden van speelse, gevarieerde activiteiten in een uitdagende speelomgeving wordt de ontwikkeling van het kind zo veel mogelijk gestimuleerd. Omdat kinderen in groepen samen spelen krijgen ze ook de kans ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

Binnen de dagopvang wordt opvang geboden aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. De groep bestaat in de middag uit kinderen van verschillende leeftijden (een zgn. verticale stamgroep), zodat de kinderen van verschillende leeftijden van elkaar kunnen leren. In de ochtend bieden we een op leeftijd aangepast programma voor 0-2 jaar en 2-4 jaar.

We werken met het educatieve programma Uk & Puk. Aan de hand van 10 verschillende thema’s die passen bij de directe belevingswereld van de kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Peuterspeelzaal Madelief

De peuterspeelzaal is door het aangeboden programma met een vast dagritme een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Wanneer kinderen structureel gebruik maken van de dagopvang, krijgen ze gratis het peuterprogramma aangeboden.

Peuters die wat extra ondersteuning nodig hebben kunnen deelnemen aan het zogenaamde VVE-programma.

Algemene informatie 0-4 jaar

Buitenschoolse opvang (BSO) Bloemenhof

VSO (voorschoolse opvang)

Kinderen kunnen in de groep lekker gaan spelen of knutselen. Wanneer de school start worden de jongste kinderen in de eigen klas gebracht en de oudere kinderen mogen nog even spelen op het schoolplein. Hierover zijn speciale afspraken gemaakt met de school. Wanneer ouders evt. bijzonderheden hebben die doorgegeven moeten worden aan de juf/meester kan dit door de pedagogisch medewerkster die naar school brengt gedaan worden.

BSO (na schooltijd)

Bij de BSO vanaf 12 uur beginnen we met een broodmaaltijd.

Bij de BSO vanaf 14.30 uur beginnen we met drinken en fruit. Onder het drinken kunnen de kinderen vertellen over belevenissen op school of thuis en wordt besproken welke activiteiten aangeboden worden bij de bso en gevraagd wat de kinderen na het drinkmoment gaan doen. Er wordt altijd 1 begeleide activiteit binnen en 1 begeleide activiteit buiten aangeboden.

We gaan sowieso allemaal even naar buiten om een frisse neus te halen.

Rond 16.15 uur is er drinken en een cracker voor de liefhebbers.

De kinderen kunnen vanaf 16.30 uur worden gehaald door de ouders. Aan ouders wordt kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

Algemene informatie BSO

Naast dagopvang en peuterspeelzaal biedt Stichting Welluswijs ook BSO (4-13 jarigen) aan.

Wilt u meer informatie over een van de opvangmogelijkheden, neem dan contact op met Miranda Jager, directeur van het kindcentrum via [email protected] telefoonnummer: 0523-271737 of kijk op de website www.welluswijs.nl